PROGRAMMATION CULTURELLE

Samedi 19 mars à 20h30 – Rupture à domicile –

19 mars de 20 h 30 min à 22 h 00 min

Samedi 26 mars à 20h30 – Roxane –

26 mars de 20 h 30 min à 22 h 00 min

Samedi 7 mai à 20h30 – What Azoï ! –

7 mai de 20 h 30 min à 22 h 30 min

Samedi 21 Mai à 20h30 – Tribute : Merci Julien –

21 mai de 20 h 30 min à 22 h 30 min